Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

30/10 Lamento στο ΜέγαροLamento:
Latinitas Nostra – Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Romina Basso
30 Οκτωβρίου 2014/20:30
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Giacomo Carissimi: Lamento di Maria Stuarda
- Luigi Rossi: Lamento della Regina di Svezia
- Barbara Strozzi: Lagrime mie
- Francesco Provenzale: Lamento parodia

Romina Basso μέτζο σοπράνο
Latinitas Nostra:
Μάρκελλος Χρυσικόπουλος τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο
Ανδρέας Λινός βιόλα ντα γκάμπα
Θοδωρής Κίτσος θεόρβη